Stalo se

1969 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, zkrat. ILO) je specializovanou organizací OSN, jejímž hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv.
Byla založena roku 1919 ve Versailles jako zřízení Společenství národů s cílem podpory světového míru na základě sociální spravedlnosti. Od roku 1946 je specializovanou organizací OSN se sídlem v Ženevě. ILO formuluje mezinárodní politické přístupy a programy na zlepšení pracovních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standarty, organizuje rozsáhlý program  technické spolupráce a provozuje školící, vzdělávací a výzkumné programy.

ILO se skládá ze tří orgánů:
Mezinárodní konference práce - Každý rok se koná zasedání delegací vlád společně se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců z členských zemí. Řeší se zde sociální a pracovní otázky globálního významu, určuje mezinárodní pracovní standarty.
Správní rada - Řídí činnost ILO, připravuje program a rozpočet organizace a posuzuje případy porušování standartů ILO.
Mezinárodní pracovní úřad - Slouží jako stálý sekretariát organizace.
Mezinárodní organizace práce získala Nobelovu cenu za mír v roce 1969.