Stalo se

1965 DĚTSKÝ FOND OSN (UNICEF)

1965 Dětský fond OSN (UNICEF)

Dětský fond organizace spojených národů (anglicky United Nations Childrens Fund) je část ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ.
UNICEF je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporuje jejich všestranný rozvoj. Do roku 1953 se nazýval MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ FOND NEODKLADNÉ POMOCI, jehož primární úkol byl pomoc dětem postižených 2. světovou válkou. Největší část pomoci směřuje do těch nejtíživějších částí světa. Za více než půlstoletí své činnosti pomohl UNICEF ochránit životy stovek milionů dětí, celkem dnes působí ve 160 zemích a oblastech světa. V roce 1989 získal UNICEF velkou podporu přijetím Úmluvy o právech dítěte při valném shromáždění OSN. UNICEF je nevládní organizace, a tak při prosazování svých cílů může přímo spolupracovat s vládami jednotlivých zemí i s nevládními organizacemi. Činnost celé organizace je řízena výkonnou radou, která je složena z 36 volených zástupců z jednotlivých oblastí světa, a to na období 3 let. UNICEF je držitelem Nobelovy ceny míru za rok 1965.
Žádné komentáře