Stalo se

1952 Albert Schweitzer

Citáty Alberta Schweitzera

 - Každý si své Lambaréné musí najít sám. Ale musí o to velmi a velmi usilovat. Není to snadné.

 - Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný.

- Nacionalismus je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost.

- „Příroda je tak krásná a velkolepá, když ji posuzujeme zvenčí, ale čtení v její knize je hrůzné. A její brutalita je tak bezesmyslná. Ten nejcennější život je obětován nejnižšímu. Jednou vdechne dítě bacil tuberkulózy.
Žádné komentáře