Stalo se

1952 Albert Schweitzer

Albert Schweitzer se narodil v Horním Sazku (dnes Francie) v roce 1875. Byl protenstanský teolog, misionář, filosof,vynikajicí varhaník, etik a drižitel mnoha ocenění, především pak Nobelovy ceny míru, kterou obdržel v roce 1952.
V roce 1905 jako 30 letý úspěšný a uznávaný muž zatoužil Albert Schweitzer po změně, rozhodl se od základu změnit svůj život. Mnozí ho měli za blázna, setkal se také s nepochopením a kritikou.
Začal studovat medicínu a to na samé universitě, kde získal doktorát z teologie. Schweitzer měl tehdy za sebou už mnoho odborných filosofických a teologických prací, byl nejen známým kazatelem, ale také organistou (někteří znalci ho dodnes považují za nejvěrnějšího interpreta Bachovy hudby). Po studiích odjel do Lambaréné v Africe (dnešní Gabon), kde pracoval díky svojí obětavosti a trpělivosti v těch nejtěžších podmínkách. Neúnavně léčil i přes nedostatek materiálu a léčiv. Většinu potřebných peněz získával sám svými knihami a koncertováním po Evropě  a Americe. Postupem času získal sponzory pro zbudování nemocnice v Gabonu .
Dva roky po udělení Nobelovy ceny Schweitzer upozornil lidstvo na nebezpečí nukleárních zbraní. Odkaz Alberta Schweitzera je nesmírně aktuální ještě dnes.
Albert Schweitzer zemřel 4. září 1965 v Gabonu.
 - Každý si své Lambaréné musí najít sám. Ale musí o to velmi a velmi usilovat. Není to snadné.

 - Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný.

- Nacionalismus je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost.

- „Příroda je tak krásná a velkolepá, když ji posuzujeme zvenčí, ale čtení v její knize je hrůzné. A její brutalita je tak bezesmyslná. Ten nejcennější život je obětován nejnižšímu. Jednou vdechne dítě bacil tuberkulózy.
Je to génius lidskosti.--(Winston Churchill)

Schweitzer je velký tím, jak bojuje s bezcitností a chladem všude, kde vidí pro člověka sebemenší naději. Koná své skutky v Lambaréné i všude jinde z prostého pocitu vnitřní nutnosti.--(Albert Einstein)