Stalo se

1919 Woodrow Wilson

"Svoboda nespočívá v pouhém deklarování svobod člověka. Spočívá v přenesení těchto deklarací v rozhoudnou akci."

Z projevu W. Wilsona o významu svobody, předneseném 4. července 1914, v Síni nezávislosti ve Philadelphii.

Thomas Woodrow Wilson se narodil do rodiny předního presbytariánského pastora a docenta. V rodině panovala přísná disciplína, kterou si Wilson, spolu s pevnou náboženskou vírou, odnesl do dalšího života.
V roce 1879 ukončil svá studia na Princentonské universitě a na univerzitě Johna Hopkinsna. Byl považován za učence a vynikajicího řečníka, mezi prezidenty patřil mezi ty s nejvyšším dosaženým vzděláním. Před tím, než vstoupil do politiky , působil Wilson jako vysokoškolský profesor, přednášel politickou ekonomii a právní vědy. V roce 1912 se stal prezidentem spojených států amerických, svůj úřad vykonával až do roku 1921. Během svého úřadování prosadil mnoho sociálních a ekonomických reforem.
Např. v ekonomice zavedl systém federálních bankovních rezerv, od kterého se slibovala stabilizace měny po nedávné ekonomické recesi z roku 1907.
Wilson podporoval vznik zákonů působících ve prospěch odborů, jednak tvorbu reformního zákona o dětské práci. Prosadil také volební právo pro ženy.
Wilson je často připomínán také díky svým postojům během 1. světové války. Do poslední chvíle se snažil zabránit vstupu USA do tohoto celosvětového konfliktu. V roce 1918 přednesl svých 14 bodů, program v němž volal po otevřené diplomacii , svobodě obchodu, celosvětovém odzbrojení, právu národů na sebeurčení a hlavně vzniku Společnosti Národů.
Ačkoliv ve světě byl program přivítán pozitivně,v samotných spojených státech se především idea Společnosti Národů setkala s nepochopením. Woodrow Wilson zemřel dne 3. února 1924 ve věku 67 let.