Stalo se

1906 Theodor Roosvelt

Narodil se 27. října 1858 v New York City v rodině zámožného holandského finančníka. Jako chlapec procestoval Evropu a navštívil Egypt. Od dětství sportoval, zvláště se věnoval boxu i přes astmatické potíže, si udržoval bezvadnou fyzickou kondici.Vystudoval přírodní vědy na Harwardu a roku 1880 se oženil s dcerou bankéře, která o 4 roky později zemřela při porodu jejich dcery.

Politickou dráhu začal v roce 1882 jako poslanec republikánů. později jako guvernér začal prosazovat reformy ve prospěch dělnictva a odborů.Po atentátu, jemuž podlehl americký president Mckinley, se Roosvelt stal ve svých 42 letech nejmladším presidentem v historii spojených států. Ukázal se být silnou a vůdčí osobností a dokázal si získat podporu veřejnosti. Dále se zasazoval o zlepšení života dělníků, zavedení 8 - hodinové pracovní doby, úpravu pracovních podmínek. Věnoval také mimořádnou pozornost životnímu prostředí. Stál u zrodu prvního národního parku - YELLOWSTONE. V roce 1905 se Roosvelt stal prostředníkem při mírovém jednání mezi Ruskem a Japonskem, za což mu o rok později byla udělena Nobelova cena za mír. S Japonskem poté roku 1908 uzavřel dohodu o vzájemném uznání teritoriálních držav na Dálném východě. V roce 1908 nekandidoval, místo toho se sám vydal na lov divoké zvěře do Afriky a poté cestoval po Evropě. Když propukla 1. světová válka, prosazoval vstup USA do války. Zemřel ve svých 60 letech roku 1919 na srdeční infarkt a byl pohřben ve státě New York.