Stalo se

1901 Henri Dunant

1901 JEAN HENRI DUNANT

Byl švýcarský obchodník,spisovatel,zakladatel červeného kříže a spolu s Fredéricém Passym se stal prvním držitelem ceny míru v historii. Narodil se 8. května 1828 v Ženevě.Oba jeho rodiče se intenzivně věnovali charitě,což zásadně ovlivnilo Dunantův život.
V roce 1859 během války Rakouska s Francií,Dunant odcestoval do Solferina se záměrem pomoci raněným. A těch bylo na bitevním poli několik tisíc.Dunant začal organizovat pomoc raněným,zřídil nákup potřebného zdravotnického materiálu a podílel se na stavbě polních nemocnic.
Přesvědčoval obyvatele,aby pomáhaly raněným bez ohledu na to,ke které straně konfliktu patřili.Používal k tomu slogan "Tutti fratelli" (všichni jsou bratři). 17. února 1863 byl navržen protiklad k švýcarské vlajce - červený kříž v bílém poli. Toto datum je považováno za počátek celosvětového hnutí Červeného kříže. O rok později, byla podepsána první z tzv. Ženevských konvencí - Ženevská úmluva o zlepšení osudu zraněných v bitevním poli.
Jenže v témže roce Dunant rezignoval na svou funkci v členském výboru kvůli neshodám. Jeho podniky byly kvůli úpadku dány do konkurzu. Díky tomuto skandálu se Dunant vzdal veškerých společenských aktivit a je uvržen do chudoby.
Vzhledem k zdravotnímu stavu si Dunant nemohl převzít cenu osobně.Poslední léta jeho života trpěl stihomamem,který pravděpodobně vznikl z nervového vypětí při pronásledování věřiteli a z neustálého boje o přežití v časech chudoby. Zemřel 30. 10 1910, zpopelněn podle přání bez všech poct.je pohřben v Sihlfeldu v Curychu. Den jeho narozenin je stanoven jako den Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Nový příspěvek

180px-Jean_Henri_Dun