Stalo se

Nejnebezpečnější gangy světa

8. místo Aryan Brotherhood

Vznik: 1964
Oblast: Kalifornie, Ohio, Arizona, New York
Etnikum: američtí běloši
Počet členů: 15 000

Vězenský gang Aryan Brotherhood se dá popsat jako "bratrstvo bílých zločinců". Užívání nacistických symbolů nemá s politikou nic společného, jedná se ale o nejsnadnější vyjádření své rasové nenávisti. gang tvoří sice jen asi 1% vězenské populace, ale ve skutečnostijim je připisován podíl na jedné čtvrtině vražd uskutečněných ve věznicích USA. I když nepatří k největším organizacím, počtem vražd a brutalitou se řadí k nejhorším na světě.
Aryan Brotherhood vznikl jako protest proti pronikání černých gangů do federálního vězenského systému. AB má sice své počátky v Kalifornii, ale rozšířili se do mnoha dalších zemí, především prostřednictvím svých členů propuštěných z vězení. Před získáním členství, musí rekruti prokázat svou oddanost zabitím osoby, kterou určí AB. Tento rituál se nazývá "Blood in - Blood" (krev za krev). Členství ve skupině je považováno za smysl života, takže v zásadě jediným východiskem jak z gangu odejít je smrt. Každý, kdo se snaží opustit gang je zavražděn at už rukou člena AB, nebo předhozením jedince znepřátelenému gangu (Mara Salvatrucha, Balck Guerrilla Family, Nuestra Familia, Crips). Zrada se nezapomíná!
Žádné komentáře